Jak poinformował w środę rzecznik PLK Mirosław Siemieniec, tegoroczna kontynuacja rozpoczętego w ub. roku przez spółkę programu ”Udrożnienie podstawowych ciągów komunikacyjnych w ruchu towarowym na terenie Śląska” obejmuje 13 zadań, które zostaną zrealizowane do połowy grudnia br.

Przez pięć najbliższych miesięcy sześciu wykonawców zrealizuje jedenaście przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dwa prowadzone z tzw. środków utrzymaniowych. Zakładają one rewitalizację blisko 81 km torów i zwiększenie przepustowości 14 stacji.

To działania zgodne z założoną przez PLK w obecnej perspektywie finansowej poprawą warunków obsługi przewoźników towarowych. „Dobre efekty będą dla przewoźników, gospodarki Śląska i kraju” - zaznaczył cytowany w informacji Siemieńca prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

„W tej perspektywie linie towarowe znacznie się poprawią. Program dla linii śląskich został stworzony we współpracy z przewoźnikami. Jego efekty to przywrócenie do ruchu wyłączonych torów stacyjnych, zwiększenie przepustowości ważnych ciągów towarowych, zapewnienie sprawniejszego wyjazdu pociągów, lepszej obsługi oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa” - wyjaśnił Merchel.

Prace mają zmierzać przede wszystkim do likwidacji tzw. wąskich gardeł i poprawy prędkości jazdy, a w efekcie wzrostu konkurencyjności tej gałęzi transportu.

Wśród zaplanowanych zadań jest m.in. przywrócenie do ruchu drugiego, zamkniętego dotąd toru linii Zabrze Makoszowy – Leszczyny. Pociągi mają jechać tam z prędkością 50 km/h, zwiększając przepustowość linii, a także poprawiając jakość obsługi pociągów towarowych na stacji Leszczyny, także pod kątem m.in. potrzeb Elektrowni Rybnik.

Wyremontowana zostanie też stacja Bierawa na magistralnej linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki. To ważny ciąg transportowy dla ruchu towarowego i pasażerskiego – biegnący do granicy państwa w Chałupkach. Remont i przywrócenie do eksploatacji toru oraz remont dwóch odcinków na linii wraz z przywróceniem prędkości do 100 km/h zwiększy przepustowość tej magistrali.

Ważny jest także remont zaplanowany na linii nr 168 Gliwice – Gliwice Łabędy, da bowiem m.in. możliwość prowadzenia tamtędy ruchu pociągów pasażerskich w przypadku awarii na równoległej linii nr 137 Katowice – Legnica.

Ogółem dzięki tegorocznym działaniom zwiększona zostanie przepustowość 14 stacji, m.in. Mysłowice, Chełm Śląski, Bierawa, Gliwice Łabędy, Leszczyny, Chorzów Stary. W ramach planowanych zadań zaplanowano m.in. wymianę 30 rozjazdów, poprawę stanu 21 przejazdów kolejowo-drogowych oraz rewitalizację 42 obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przepustów.

W ubiegłorocznych działaniach na rzecz poprawy infrastruktury ruchu towarowego na Górnym Śląsku PLK m.in. wyremontowały ponad 90 km torów i wymieniły 27 rozjazdów. Ogółem w regionie modernizacją objętych jest ok. 600 km torów. Zarządca kolejowej infrastruktury – według swoich danych - przeznaczył już na ten cel ponad 2,5 mld zł, a w najbliższych latach planuje inwestycje na 9 mld zł.(PAP)