Obroty akcjami na głównym rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w lipcu 2016 r. wartość 16,91 mld zł, czyli o 3,5 proc. mniejszą niż rok wcześniej.

Liczba transakcji w lipcu 2016 r. wyniosła 1,33 mln odnotowując spadek o 0,9 proc. rdr.

Obroty akcjami na głównym rynku GPW:

VII 2016 rdr I-VII 2016 rdr
OGÓŁEM
Wartość obrotu - łącznie (mln PLN) 21 134,1 9,3% 111 041,5 -16,7%
Wartość obrotu - arkusz zleceń (mln PLN) 16 907,8 -3,5% 102 337,1 -14,4%
Wartość obrotu - transakcje pakietowe (mln PLN) 42 262,5 132,8% 8 704,5 -36,5%
Liczba transakcji (arkusz zleceń) (mln) 1,33 -0,9% 10,15 12,4%
ŚREDNIE DZIENNE
Wartość obrotu - arkusz zleceń (mln PLN) 805,1 5,7% 705,8 -13,8%
Wartość obrotu - transakcje pakietowe (mln PLN) 201,3 155,0% 60,0 -36,0%
Liczba transakcji (arkusz zleceń) (mln) 0,06 8,6% 0,07 13,2%

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniosła w lipcu 3,1 mln zł (o 39 proc. mniej rdr).

W lipcu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 297.264 szt., co oznacza spadek o 16,9 proc. rdr. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 36,1 proc., do poziomu 117.378 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec lipca 2016 r. 78,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rdr. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła o 13,0 proc. w porównaniu do lipca 2015 r., do 179,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lipcu 2016 r. wyniósł 8,4 TWh wobec 13,2 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu 2016 r. 4,6 TWh w porównaniu z 15,9 TWh w lipcu ubiegłego roku.

Kapitalizacja 430 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lipca 2016 r. wyniosła 508,5 mld zł. Łączna kapitalizacja 483 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW na koniec lipca tego roku to 959,4 mld zł.

W maju 2016 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 2 mniej niż rok wcześniej. (PAP)