"Zgodne z zapowiedziami II kwartał br. przyniósł oczekiwaną poprawę wyników, co było możliwe dzięki zakończeniu budowy dwóch kluczowych inwestycji w Warszawie. Znacznie lepsze perspektywy kształtują się przed Ronsonem w II połowie roku. Zakładamy, że w całym 2016 roku możemy przekazać klientom klucze do około 1000 lokali i znacząco poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe" – powiedział Łapiński, cytowany w komunikacie.

Łącznie w 2016 r. Ronson może przekazać klientom klucze do około 1000 mieszkań (z czego 276 zostało przekazanych w I półroczu). Bazą do przekazań na kolejne kwartały będzie ok. 310 lokali w ramach już zakończonych inwestycji oraz lokale, których budowa zakończy się w bieżącym roku. W sumie jest to ponad 1 030 lokali, a ok. 740 z nich było już sprzedanych na koniec I półrocza, podano również.

W I półroczu 2016 r. Ronson rozpoczął realizację siedmiu projektów obejmujących łącznie 921 lokali, w tym dwóch zupełnie nowych warszawskich inwestycji: Nova Królikarnia na Mokotowie oraz Miasto Moje na Białołęce, które do sprzedaży trafiły w lipcu. Na koniec czerwca oferta Ronsona obejmowała ok. 1 130 mieszkań, a w lipcu, dzięki wspomnianym wyżej projektom, powiększyła się o kolejne 311, przypomniano.

"Do końca roku do sprzedaży mogą trafić jeszcze trzy inwestycje obejmujące ponad 360 lokali. W planach jest nowy projekt we Wrocławiu – Marina Miasto nad Odrą przy ul. Na Grobli, a także kolejne etapy warszawskich inwestycji Miasto Moje i Naturalis" - czytamy dalej.

W I półroczu 2016 r. Ronson sprzedał 362 lokale wobec 410 lokali w tym samym okresie 2015 r. Największą popularnością wśród klientów cieszyły się lokale w warszawskich projektach Espresso (89 sprzedanych lokali) oraz City Link (79 lokale). Jak wyjaśniono, nieco niższa sprzedaż w I półroczu 2016 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem miała związek z ograniczoną ofertą spółki w tym czasie.

"Ronson oczekuje znaczącej poprawy sprzedaży w II połowie 2016 r. dzięki znaczącemu rozszerzeniu oferty o nowe inwestycje i kolejne etapy już realizowanych projektów. Celem Ronsona na 2016 r. jest sprzedaż ponad 900 lokali" - wskazano.

Ronson Europe wypracował w I półroczu 2016 r. 111,2 mln zł przychodów wobec 94,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 18,1%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2016 r. wyniósł 0,7 mln zł wobec 2,4 mln zł przed rokiem.

W I poł. roku spółka przekazała nabywcom 276 lokali o łącznej powierzchni 15,9 tys. m2, podczas gdy przed rokiem było to 270 lokali o powierzchni 14,3 tys. m2. Marża brutto na sprzedaży wypracowana w I półroczu wyniosła 17,9% i była na podobnym poziomie jak przed rokiem.

Ronson Development jest spółką deweloperską, notowaną na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Prowadzi inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)