Emperia Holding 

Stokrotka, spółka zależna Emperia Holding, osiągnęła w lipcu 2016 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 195 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w lipcu 2015 roku o ok. 22,1%, podała Emperia. >>>> 

Rafako 

Oferta Rafako, warta 289,2 mln zł netto (ok. 355,7 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym Enei Wytwarzanie na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice, podało Rafako.>>>>  

PKN Orlen 

Agencja Fitch Ratings podwyższyła krajowy długoterminowy rating PKN Orlen i krajowy rating niezabezpieczonego zadłużenia (odnoszący się także do obligacji detalicznych serii A, B, C, D, E i F wyemitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji) do "A(pol)" z dotychczasowej oceny "A-(pol)", podała spółka. Perspektywa ratingu jest stabilna. >>>>  

Boryszew  

Eastside – Bis, spółka pośrednio zależna Boryszewa, zawarła z podmiotem z Grupy Skanska ostateczną umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie za ok. 96 mln zł netto, podał Boryszew. "Łączna wartość zawartych umów dotyczących sprzedaży inwestycji wynosi około 96 mln zł netto. Płatność środków ze strony kupującej z tytułu nabycia inwestycji została zrealizowana w dniu dzisiejszym. Wydanie aktywów składających się na inwestycję zostało dokonane w dniu zawarcia umowy ostatecznej" - czytamy w komunikacie. 

Ronosn 

Ronosn widzi znakomite perspektywy na II połowę br. i ocenia, że pod względem przekazań mieszkań i tym samym wyników finansowych bieżący rok zapowiada się jeszcze lepiej niż rok 2015, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Ronson podtrzymuje, że w całym 2016 r. przekaże ok. 1000 lokali (wobec 694 w ub.r.) i sprzeda ponad 900 (906 w 2015 r.). >>>>  

Ronson Europe N.V. odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2016 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Ronson będzie zwiększał marżę brutto na sprzedaży w kolejnych kwartałach głównie ze względu na przekazania mieszkań w inwestycji Moko w Warszawie, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Marża dla dotychczas przekazanych lokali w I etapie tej inwestycji wyniosła 33,5% wobec 17,9% marży ogółem w I półroczu 2016.>>>> 

Ronson widzi szansę na pełne wykorzystanie pozostałego do końca roku budżetu na zakup działek pod inwestycje, wynoszącego ok. 70 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. >>>> 

Monnari Trade 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lipcu 2016 roku przez GK Monnari Trade wyniosły ok. 17,4 mln zł i były wyższe o 22,54% niż rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Idea Bank 

Idea Bank odnotował 276,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 118,27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

Idea Bank chce jak najszybciej zintegrować Idea Leasing i Getin Leasing i oczekuje, że połączona spółka będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy począwszy od I półrocza 2017 roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. Idea Bank nie prowadzi obecnie żadnych rozmów na temat akwizycji nowych, komplementarnych podmiotów. >>>> 

Redan 

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w lipcu br. wyniosła 47 mln zł i była o 10% wyższa niż przed rokiem, podała spółka. W okresie 7 miesięcy br. sprzedaż grupy wyniosła 329 mln zł i była wyższa o 11% niż przed rokiem. >>>> 

Alma Market  

Alma Market odnotowała 12,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 19,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Radpol 

Radpol odnotował 5,98 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2016 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Radpol liczy na pomyślne zakończenie negocjacji z mBankiem związanych z przekroczeniem kowenantów do końca bieżącego kwartału, poinformowali członkowie zarządu spółki. Spółka nie zakłada kolejnych odpisów w tym roku.>>>>  

Radpol chce przekroczyć 20 mln zł przychodów z eksportu w tym roku i liczy na dalsze zwiększanie tej działalności. Nie zakłada natomiast poprawy koniunktury na rynku w II półroczu, poinformował prezes Marcin Kowalczyk.>>>> 

Radpol w najbliższych miesiącach skupi się na optymalizacji bieżącej działalności, a prace nad strategią rozpoczną się "po sezonie", poinformował prezes Marcin Kowalczyk.>>>> 

Marvipol 

Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list Intencyjny dotyczący wspólnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na wybudowaniu obiektu magazynowo – logistycznego na nieruchomości zlokalizowanej w okolicach Warszawy, podała spółka. >>>>  

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 14 lokali w lipcu 2016 r., w tym 9 mieszkań i 5 garaży, podała spółka. Na 31 lipca spółka posiadała 127 zawartych umów przedwstępnych/deweloperskich (w tym 83 mieszkania i 44 garaże). >>>> 

Asseco Business Solution 

Asseco Business Solution (Asseco BS) odnotowało 8,92 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Netia 

Netia odnotowała 23,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Netia szykuje się do realizacji ambitnych działań prorozwojowych - nowego modelu biznesowego, digitalizacji oraz inwestycji w modernizację i rozbudowę sieci, poinformował prezes Tomasz Szopa.>>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło współpracę z ukraińską spółką Eru Trading w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę, poinformowała spółka. Finalnymi odbiorcami gazu ziemnego są odbiorcy przemysłowi na rynku ukraińskim, podano również. >>>> 

Zobacz też rekomendacje 

Fundusze Pioneer, Pekao

Fundusze Pioneer pozyskały w lipcu ponad 515 mln zł nowych środków, zaś umorzenia, w przeciwieństwie do ostatnich miesięcy były zdecydowanie niższe i wyniosły 371 mln zł, poinformowało Pioneer Pekao TFI. W sumie ubiegły miesiąc fundusze Pioneera zakończyły dodatnią sprzedażą netto, która wyniosła ponad 143 mln zł. >>>> 

Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 17,08 mln zł w lipcu br. i była wyższa o 7,3% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 

Wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 236,1 mln zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 15 632,7 mln zł. >>>> 

Kredyt Inkaso 

Zarząd Kredyt Inkaso ocenia, że cena za akcję wysokości 20 zł obowiązująca od 24 do 29 sierpnia 2016 w wezwaniu na akcje spółki, ogłoszonym 26 lipca przez WPEF VI Holding V B.V. nie odzwierciedla wartości godziwej spółki, podało KI w komunikacie. >>>>  

QubicGames 

QubicGames zanotował ponad milion użytkowników gry Geki Yaba Runner, dostępnej na świecie na konsole Nintendo oraz na urządzeniach mobilnych (IOS/Android). Spółka, która obecnie koncentruje się na jak najszerszej komercjalizacji projektów w Azji oraz w USA zakłada, że pierwsze efekty tych działań będą widoczne w wynikach finansowych na koniec 2016 roku, poinformował twórca i prezes QubicGames Jakub Pieczykolan.>>>>  

InPost  

InPost rozpoczął współpracę z firmą handlową Decathlon w Wielkiej Brytanii. Celem współpracy jest zwiększenie wygody odbioru zakupów, podała spółka. >>>> 

Stalprodukt 

Stalprodukt zanotował 216,8 mln zł skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej w I półroczu 2016 r., natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł 189,2 mln zł, wynika ze wstępnych szacunków spółki. >>>>  

LPP 

Grupa LPP miała 152 mln zł skonsolidowanej EBITDA i 89 mln zł zysku netto przy 1,5 mld zł przychodów w II kwartale, podała spółka według wstępnych danych finansowych. >>>> 

Alior Bank 

Alior Bank zamierza nabyć akcje Banku BPH w wezwaniu pod warunkiem, że co najmniej 37,18 mln akcji zostanie objętych zapisami, podano w komunikacie. >>>>  

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena w lipcu br. wyniosły 10,8 mln zł i były wyższe o 12% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 7 miesięcy br. wzrosły o 13% r/r do 73,4 mln zł. >>>>