"Postanawiamy zaprzestać wydawania rekomendacji dla Alma Market S.A. biorąc pod uwagę ryzyko związane ze zdolnością spółki do odzyskania stabilnej rentowności jej działalności podstawowej, wymagające warunki na rynku, które wpływają na obniżenie zysków spółki, oraz przeprowadzaną restrukturyzację grupy, której ostateczny efekt trudno przewidzieć" - czytamy w raporcie.

Od 2014 roku wyniki finansowe Almy zaczęły się widocznie pogarszać, a kapitalizacja rynkowa spółki zmalała o prawie 80%. W 2015 roku spółka zaksięgowała liczne odpisy, podano również.

"Wszystkie odpisy, z uwzględnieniem wpływu odroczonego podatku, obniżyły skonsolidowane wyniki spółki w 2015 roku o 100 mln zł" - czytamy również.

(ISBnews)