KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK JaworznoWarszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 4 sierpnia ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej "Jaworzno" w Jaworznie (SKOK Jaworzno), podała Komisja.

"Na zarządcę komisarycznego w SKOK Jaworzno została powołana pani Edyta Glajcar. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji. Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy" - czytamy w komunikacie.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Jaworzno na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta, podano także.

Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego. Będzie on także kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

KNF podała, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK.

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK" - czytamy dalej.

Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu, podano także.

(ISBnews)