Przy takich kwotach i przy takim wsparciu każdy zastanowi się, czy warto podjąć pracę za Odrą, bo może lepiej nie pracować.

Zgodnie z niemieckimi ustawami zapomogi socjalne przysługują osobom, które nie są w stanie zarobić na życie pracą własnych rąk. O takie świadczenia mogą również występować osoby, które złożyły wniosek o azyl i przyznano im status uchodźcy. Także osoby przebywające w Niemczech, a będące obywatelami innych krajów UE, mogą domagać się pomocy od państwa niemieckiego.

Wśród obcokrajowców będących beneficjentami pomocy socjalnej w Niemczech najwięcej jest Turków (295 tys.). W dalszej kolejności są to Syryjczycy (242 tys.), Polacy (prawie 92,5 tys.), Bułgarzy (72 tys.), Włosi (70,9 tys.) i Rumuni (60 tys.) – wylicza Deutsche Welle.

Według danych Federalnej Agencji Pracy ponad półtora miliona cudzoziemców pobiera zapomogi. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba Syryjczyków. W ciągu jednego roku o 195,1 proc. do liczby 242 tys. Zaś liczba Erytrejczyków wzrosła o 229 proc. do 16,7 tys. - informuje Deutsche Welle.