ME rozpoczęło konsultacje rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZEWarszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, podał resort.

"Konsultacje dotyczą projektów następujących rozporządzeń:

- Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

- Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.,

- Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.,

- Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia 2016 r. Projekty dokumentów zostały zamieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji, podano także.

(ISBnews)