Dekpol przydzielił obligacje serii C4 na łącznie 9,5 mln złWarszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Dekpol dokonał na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9,5 mln zł, podała spółka.

"Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M powiększonej o marżę. Odsetki z obligacji będą wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 19 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku budynku mieszkalnego z częściami usługowymi, przypomniano.

Dekpol powstał w 1993 r. Jego działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Spółka jest notowana na GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)