Jak podano, dynamika rynku aptecznego (segmenty Rx i SM) na poziomie 3,6 proc. jest niższa od dynamiki rynku w pierwszym półroczu 2015 roku, która wyniosła 9,1 proc. rdr.

"Wynika to z sezonowego charakteru rynku aptecznego, który w pierwszym półroczu 2015 roku zbudował wysoką wartość na skutek sezonu infekcyjnego. Niższa dynamika w bieżącym okresie to także wpływ negocjacji cenowych w segmencie leków refundowanych, które przyniosły niższe ceny detaliczne leków, a tym samym niższą wartość rynku aptecznego" - napisano w raporcie.

IMS Health podał, że wartość rynku aptecznego Rx wyniosła 9,1 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 3,3 proc.

"Głównym obszarem wzrostu rynku aptecznego Rx okazał się segment leków nierefundowanych – inaczej niż w latach ubiegłych, gdzie duży udział we wzroście miał segment leków refundowanych" - napisali autorzy raportu.

Jak podali, wartość rynku leków refundowanych wyniosła 6,1 mld zł i wzrosła o 1,4 proc. rdr. Z kolei wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 2,9 mld zł, czyli wzrosła o 7,4 proc. rdr.

W raporcie podano także, że wartość rynku aptecznego SM wyniosła 6,4 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 4,1 proc.

"W porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku - w którym dynamika wzrostu rynku aptecznego SM wyniosła 10,7 proc. - obecna dynamika na poziomie 4,1 proc. może wydawać się niska. Należy jednak pamiętać, że wysoki wzrost w ubiegłym roku to efekt wysokiej sprzedaży leków i produktów OTC stosowanych w schorzeniach infekcyjnych. Zbudowały one tym samym wysoką wartość rynku i pomimo porównywalnie wysokiego sezonu infekcyjnego w bieżącym roku, dynamika wzrostu odnosząca się do okresu styczeń – czerwiec 2016 jest już ponad dwukrotnie niższa" - czytamy w raporcie. (PAP)