W LISTOPADZIE KOLEJNA OBNIŻKA STÓP, DEFICYT BUDŻETOWY BĘDZIE ROSNĄĆ – BARCLAYS

W listopadzie Bank Anglii ponownie obniży stopy procentowe – uważają ekonomiści Barclays.

„Oczekujemy, że następnym ruchem Banku Anglii będzie obniżka stóp o 20 pb w listopadzie, co spowoduje, że główna stopa procentowa znajdzie się na poziomie niemal zerowym i wyniesie 0,05 proc. (…) Naszym zdaniem, dalsze luzowanie ilościowe jest mało prawdopodobne w tym momencie, z uwagi na rozkład głosów w Radzie Polityki Monetarnej (MPC). Dane z nadchodzących miesięcy będą kluczowe dla ewentualnej dalszej stymulacji (…)” – czytamy w raporcie z 5 sierpnia.

Zdaniem Barclays, dodatkowa stymulacja fiskalna doprowadzi do zwiększenia deficytu budżetowego Wlk. Brytanii.

„Oczekujemy, że deficyt budżetowy zwiększy się do 4 proc. PKB w 2015/16 r. oraz do 5,5 proc. w 2017/18 r. Wśród 1,5 pkt. proc. różnicy między wskazanymi okresami, 0,5 pkt. proc. będzie stymulacją fiskalną, a 1 pkt proc. deficytu będzie wynikać z gorszego cyklu koniunkturalnego. Deficyt na 2017/18 r. będzie o 3,5 pkt proc. wyższy niż zakładał poprzedni rząd” – napisano.

OBNIŻKA STÓP W LISTOPADZIE, KONTYNUACJA LUZOWANIA W LUTYM – HSBC

Bank Anglii dokona w listopadzie obniżki stóp o 15 pb, a w lutym, po wygaśnięciu ogłoszonego w czwartek 6-miesięcznego programu skupu aktywów, ogłosi nowy program luzowania w wysokości 30 mld funtów – napisali ekonomiści HSBC w poniedziałkowej nocie.

Według prognoz HSBC, dynamika PKB Wlk. Brytanii wyniesie w 2016 r. 1,5 proc., a w 2017 r. 0,7 proc.

LUZOWANIE FISKALNE NA JESIENI WCALE NIE PRZESĄDZONE – JPMORGAN

Najnowsze dostępne dokumenty dotyczące polityki monetarnej w Wlk. Brytanii nie wskazują, by Bank Anglii widział potrzebę luzowania fiskalnego – napisali w raporcie z 5 sierpnia analitycy JPMorgan.

„Nie widzimy niczego, co by wskazywało na to, iż Bank Anglii potrzebuje pomocy ze strony polityki fiskalnej - ani w minutkach z posiedzenia Banku Anglii, ani w sierpniowym raporcie o inflacji, ani w sierpniowym liście szefa BoE do ministra finansów. Biorąc pod uwagę, że BoE na najbliższe 2-3 lata zakłada inflację powyżej 2 proc.; że jego zdaniem luka podażowa zamknie się maksymalnie za 3 lata; oraz że odpowiedź banku centralnego będzie adekwatna do skali problemów, wszystko wskazuje na to, że Bank Anglii chce nam powiedzieć +damy sobie radę+” – napisali.

Zdaniem JPMorgan, w listopadzie BoE obniży główną stopę procentową o 10 pb.

NOTYFIKACJA ART. 50 NA POCZĄTKU 2017 R. – JPMORGAN

Wlk. Brytania powoła się na art. 50 traktatu o UE na początku 2017 r – uważają analitycy JPMorgan.

„Jedną z opcji dla Theresy May jest dojście do porozumienia z liderami UE, by negocjacje z UE zostały przedłużone nawet do końca 2019 r., co sugeruje, że do notyfikacji art. 50 dojdzie na początku 2017 r. (…) Rząd Wlk. Brytanii z pewnością chciałby wyjść z UE przed następnymi wyborami powszechnymi, które odbędą się w 2020 r.” – czytamy w raporcie z 5 sierpnia.

WYDATKI KONSUMENTÓW W UK WZROSŁY W LIPCU – VISA/MARKIT

Wydatki brytyjskich konsumentów wzrosły w lipcu o 1,6 proc. rdr., po zwyżce w czerwcu o 0,9 proc. – wynika z raportu Markit z 8 sierpnia, przygotowanego na zlecenie Visa.

Mdm wydatki wzrosły o 1,1 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej spadły o 0,5 proc.

„Lipcowe dane sugerują, że wydatki brytyjskich konsumentów trzymają się swojego poziomu, pomimo niepewności postreferendalnej, chociaż rosną wolniej niż w ostatnich latach. Patrząc na ostatnie trzy miesiące indeks wskazuje, że konsumenci pozostają ostrożni, jeżeli chodzi o wydatki. Ich wzrost oscyluje o 1 pkt proc. poniżej średniej z ostatnich dwóch lat” – powiedział w komentarzu do wyników Kevin Jenkins, dyrektor zarządzający Visa na Wlk. Brytanię i Irlandię.

WARTOŚĆ BIUR W LONDYŃSKIM CITI SPADŁA W LIPCU O PONAD 6 PROC. – CBRE

Wartość biur w Londyńskim Citi spadła w lipcu o 6,1 proc. – podali w poniedziałkowym raporcie analitycy CBRE.

Z ich wyliczeń wynika, że wartość biur w centralnym Londynie spadła w tym okresie o 4,1 proc., a średnia utrata wartości nieruchomości komercyjnych w całej Wlk. Brytanii wyniosła 3,3 proc.

LICZBA BIUR W BUDOWIE GROŹNIEJSZA DLA CEN NIERUCHOMOŚCI W LONDYNIE NIŻ BREXIT – UBS

Liczba biur w budowie w Londynie będzie miała większy wpływ na czynsze i wycenę nieruchomości niż ryzyko wyprowadzki niektórych firm ze stolicy Wlk. Brytanii z powodu Brexitu – napisali w raporcie z 4 sierpnia analitycy UBS.

„Dodatkowe przestrzenie biurowe, które są obecnie w budowie, trafią na rynek w 2017 i 2018 r., co nie jest jeszcze uwzględnione w cenach” – napisali. (PAP)

tus/ asa/