"Warunek dotyczący minimalnej liczby akcji został spełniony w wyniku złożenia zapisów na sprzedaż akcji Banku BPH przez GE Investments Poland sp. z o.o. oraz DRB Holdings B.V. w wykonaniu umowy sprzedaży akcji i podziału. Zapisy te zostały złożone po spełnieniu się ostatniego z warunków umowy sprzedaży akcji i podziału związanego z uzyskaniem wszystkich określonych w umowie sprzedaży akcji i podziału zgód Komisji Nadzoru Finansowego, uwzględniając zmiany w tym zakresie na podstawie aneksu do umowy sprzedaży akcji i podziału z dnia 8 sierpnia 2016 r." - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu Alior Bank poinformował, że zamierza nabyć akcje Banku BPH w wezwaniu pod warunkiem, że co najmniej 37,18 mln akcji zostanie objętych zapisami.

Bank podał też wówczas, że zmiana treści wezwania wynika z ustalenia skorygowanej ceny za pakiet akcji spółki zbywany przez GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (tj. skorygowanej ceny akcji zbywców spółki nabywanych w wezwaniu), w wysokości 1,159 mld zł.

Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)