"Rekomendacja została zaktualizowana za sprawą serii pozytywnych informacji, dzięki którym akcje JSW wzrosły o 40% w ciągu miesiąca i o 141% licząc od początku roku. Jednocześnie cena spotowa węgla koksowego wzrosła odpowiednio o 10 i 30%. Pozytywną informacją, która napłynęła ze spółki była znacząca redukcja zatrudnienia w 2016 roku, wynikająca z planowanego pozbycia się części kopalni Jas-Mos i przekazania kilku innych aktywów na rzecz PGNiG Termika. Ruchy te de facto uratowały JSW, zlikwidowały ryzyko płynnościowe i bezpośrednie zagrożenie emisją akcji, które wisiało nad spółką przez kilka ostatnich miesięcy" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.

Analitycy Haitong uważają, że JSW podobny manewr, co z Jas-Mos (przekazaną właśnie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń) prawdopodobnie przeprowadzi z kopalnią Krupiński, co zostało potwierdzone przez spółkę komunikatem bieżącym. Pozwoli to na dalszą redukcję zatrudnienia w 2016 roku, która, zdaniem analityków, nie jest obecnie w pełni uwzględniania przez rynek. Dodatkowo cena benchmarkowa węgla koksowego podskoczyła do 92,5 dolara za tonę na III kwartał 2016. Zwiększa to nadzieję, że w dalszej części roku cena węgla trwale wzrośnie powyżej 100 dolarów za tonę, podano również.

Uwzględniając wszystkie te zmiany analitycy podnieśli prognozę zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) na rok 2016 o 39% do 847 mln zł, o 36% do 1 305 mln zł w 2017 r. i o 22% do 1 718 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)