"Interpretacja podatku nie jest jeszcze znana. Transakcja jest unikalna i przepisy nie są jeszcze znane, wystąpimy o interpretację w tej sprawie" - powiedział Wojtowicz podczas konferencji z analitykami.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGE zwołane na 5 września br. zdecyduje na wniosek Skarbu Państwa o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 18,7 mld zł do 24,31 mld zł, tj. o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 13 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)