"Drugi kwartał 2016 roku to już czwarty kolejny kwartał naszych zysków. Wydaje się, że odwróciliśmy trend i widzimy dobre perspektywy na II półrocze po restrukturyzacji i ze względu na cykliczną sezonowość. Spodziewamy się dowiezienia prognozy finansowej dzięki wynikom II półrocza i mocnym, spodziewanym wzrostom od września do końca roku" - powiedział Christou podczas spotkania z dziennikarzami.

Asbis prognozuje wypracowanie 4-5 mln USD zysku netto po opodatkowaniu przy 1,15-1,25 mld USD przychodów ze sprzedaży w 2016 r.

Ponadto, po znacznej poprawie przepływów operacyjnych w I półroczu, w dalszej części roku oczekuje dalszego wzrostu cash flow z działalności operacyjnej oraz pozycji gotówkowej. "Wierzymy, że w całym roku powinniśmy wypracować dodatnie przepływy z działalności operacyjnej" - wskazał Christou.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zostały znacznie zredukowane i Asbis nie planuje ich zwiększać. "Jakiekolwiek koszty sprzedaży mogą wzrosnąć tylko wraz z oczekiwanym wzrostem zysku brutto w II półroczu. Planujemy pewne inwestycje w tym względzie, ale ostrożnie i muszą one oferować dobrą marżę. W II połowie roku widzimy też miejsce na dalsze zmniejszenie kosztów finansowych" - podkreślił Christou.

Wśród ciekawych trendów rynkowych wskazał dobre perspektywy dla wzrostu sprzedaży komponentów ze względu na popyt na serwery do data center. Jak zaznaczył, Asbis jest beneficjentem konsolidacji decyzji producentów w kwestii liczby współpracujących dystrybutorów. Asbis korzysta na tym trendzie ponieważ przekonuje vendorów szerokim dotarciem geograficznym i długoterminową współpracą.

"W całym roku planujemy 120-130 mln USD sprzedaży marek własnych. To mniej w ujęciu r/r, ale za to wyraźnie bardziej efektywnie. Nie kupujemy chociażby na magazyn" - podsumował dyrektor Asbis.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)