"WIG 20 rośnie małymi kroczkami, a to wynika z tego, że po ustawie frankowej doszło do zmiany sentymentu. Niskie obroty świadczą zaś o tym, że inwestorzy nie są chętni do wyprzedaży polskich aktywów na tych poziomach" - powiedział PAP Kaczmarek.

"Myślę, że docelowo kierunek wzrostowy powinien zostać zachowany, ale po tylu sesjach wzrostowych może dojść do odreagowania. Jeśli ono nastąpi, to należy je traktować jako odpoczynek przed dalszymi wzrostami, bo nasza giełda ma podstawy fundamentalne, żeby nadrabiać zaległości do innych rynków wschodzących" - dodał.

Według analityka, największym zagrożeniem dla warszawskiej giełdy jest sytuacja na Ukrainie.

"W tym momencie największym ryzykiem dla GPW jest sytuacja na Ukrainie - jeśli dojdzie do zaostrzenia konfliktu z Rosją, to może to wpłynąć na sentyment do naszego rynku. Już dzisiaj widać gorsze zachowanie spółek ukraińskich z naszej giełdy, a w razie eskalacji konfliktu może się to rozszerzyć na cały parkiet" - powiedział Kaczmarek.

Indeks blue chipów całą sesję oscylował wokół czwartkowego zamknięcia, a dzień zakończył 0,38-proc. spadkiem do 1.857,7 pkt.

Nieco lepiej radziły sobie inne indeksy - WIG spadł o 0,09 proc., mWIG 40 wzrósł o 0,58 proc., a sWIG 80 zyskał 0,23 proc. Obroty na rynku wyniosły ok. 550 mln zł.

Mocny, 1,94-proc., spadek odnotowały akcje PGNiG. Spółka miała w II kw. tego roku 115 mln zł straty netto wobec 621 mln zł zysku przed rokiem.

Analitycy Vestor DM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Eurocash od zalecenia "redukuj" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 50 zł. Notowania Eurocash spadły o 0,6 proc.

O 7,87 proc. podrożały akcje Getinu. W drugim kwartale 2016 r. zysk netto grupy Getin Holding z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2016 roku wyniósł 168 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 38,9 mln zł.

Wyniki za I półrocze 2016 r. opublikował AmRest. Spółka zanotowała w tym okresie 76 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 53 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 243,2 mln zł (wzrost o 22,8 proc. rdr), a skorygowana EBITDA 253,3 mln zł (wzrost o 17,2 proc. rdr). Akcje spółki potaniały o 0,44 proc.