"Inwestorzy giełdowej spółki od dziś mogą składać zapisy na sprzedaż akcji. W wezwaniu, które zostało pozytywnie ocenione przez zarząd Kredyt Inkaso, holenderski fundusz zamierza nabyć 66% akcji spółki. Zapisy na sprzedaż 8 538 095 akcji potrwają do 29 sierpnia, a pośredniczącym w wezwaniu jest Ipopema Securities" - czytamy w komunikacie.

Waterland oferuje cenę 25 zł za akcję spółki w pierwszym okresie przyjmowania zapisów, tj. do 23 sierpnia. Stanowi to premię w wysokości 36,5% w stosunku do średniej ważonej wolumenem obrotu ceny giełdowej z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. W drugim okresie przyjmowania zapisów, tj. od 24 sierpnia do 29 sierpnia, cena wynosi 20 zł za akcję, podano również.

"Zaproponowaliśmy bardzo atrakcyjną cenę, która uwzględnia wysoką premię w stosunku do ceny akcji sprzed wezwania. Wezwanie na akcje Kredyt Inkaso stanowi świetną okazję biznesową zarówno dla akcjonariuszy instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych" – powiedział dyrektor zarządzający Waterland Private Equity Investments w Polsce Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Zamknięcie transakcji nastąpi pod warunkiem, że akcjonariusze Kredyt Inkaso złożą zapisy na sprzedaż ponad 60% akcji, a wzywający uzyska zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji. Waterland złożył już w UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso. Planowany zakup akcji będzie pierwszą platformą inwestycyjną funduszu w Polsce i największą inwestycją w tym regionie Europy, wskazano również.

"Prezes zarządu i dyrektor finansowy zobowiązali się do dalszego zarządzania spółką przy wsparciu Waterland oraz do sprzedaży posiadanych przez siebie akcji w wezwaniu" - podsumowano w komunikacie.

Kredyt Inkaso jest spółką akcyjną utworzoną w Polsce oraz spółką dominującą Grupy KI, w skład której wchodzi ok. 15 spółek zależnych. KI zajmuje się zarządzaniem Grupą KI oraz świadczeniem usług wsparcia dla spółek wchodzących w jej skład. Działalność Grupy KI koncentruje się na zarządzaniu oraz obrocie wierzytelnościami, jak również świadczeniu usług powiązanych.

(ISBnews)