"Rada nadzorcza Enei Wytwarzanie zawiesiła Wacława Bilnickiego w czynnościach prezesa oraz Elżbietę Piwoński w czynnościach członka zarządu tej spółki. Równocześnie rada delegowała ze swojego grona Dawida Klimczaka do czasowego wykonywania czynności prezesa" - czytamy w komunikacie.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)