Udostępniamy nagranie wideo:

https://wideo.pap.pl/videos/13848/

Śmieci spalane są w temperaturze ponad tysiąc stopni Celsjusza. "W takich właśnie warunkach możemy skutecznie prowadzić redukcję tlenków azotu. W wyniku spalania powstaje bardzo wysoka temperatura, która zamienia wodę okalająca kocioł w rurkach na parę. Para przegrzana jest kierowana z kotła na łopatki turbiny, która połączona z generatorem energii elektrycznej pozwala na produkcję prądu" - wyjaśniał Cegielski.

Jednocześnie z upustów turbiny można pobrać parę i skierować ją na wymienniki ciepła, które zasilą miejski system ciepłowniczy.

Docelowo obiekt będzie mógł wytwarzać rocznie ok. 130 tys. MWh prądu, oraz 300 tys. GJ ciepła, co odpowiada zapotrzebowaniu kilkudziesięciotysięcznego osiedla.

Cegielski przekonywał, że spalarnia jest bezpieczna dla środowiska. "Uwalniające się wraz z gazami odlotowymi zarówno zanieczyszczenia, jak i pyły są wyłapywane przy wykorzystaniu odpowiednich substancji już w pierwszej linii spalania w kotle. W kolejnym etapie, za pomocą instalacji oczyszczania spalin z użyciem węgla aktywnego i filtrów workowych wyłapywane są dalsze zanieczyszczenia i gazy odlotowe, i w formie czystej są wydalane do powietrza" - tłumaczył.

Powstałe w procesie spalania żużle, po waloryzacji, mogą posłużyć m.in., jako kruszywo w budownictwie drogowym.

Otwarcie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) ma nastąpić pod koniec roku. Spalarnia ma obsługiwać mieszkańców stolicy Wielkopolski i okolicznych gmin. Docelowo instalacja ma utylizować 210 tys. ton odpadów rocznie, dostarczanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. W ITPOK od kwietnia trwa tzw. gorący rozruch; spalarnia przetwarza dowożone od marca odpady z terenu aglomeracji.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów realizowana jest przez firmę SITA Zielona Energia, należącą do międzynarodowego koncernu Suez. Spółka będzie eksploatować spalarnię przez 25 lat. Po tym czasie nieruchomość wraz z instalacją zostanie przekazana Poznaniowi.

ITPOK jest jednym z sześciu tego typu obiektów powstałych w ostatnim czasie w Polsce.