Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przypomnieć jakie opinie, porady, ale i ostrzeżenia pojawiały się na forum publicznym w latach 2004-2009 w związku w kredytami w walutach obcych. 

Nadzór bankowy od 2004 r. publicznie ostrzegał przed ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów w walucie obcej. W listopadzie 2000 r. ówczesna Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) uchwaliła wprowadzenie wymogów kapitałowych dla banków na otwarte pozycje walutowe. W marcu 2006 r. KNB wydała rekomendację S, ograniczającą udzielanie kredytów mieszkaniowych denominowanych w walucie obcej.

Z kolei w marcu 2007 r. KNB podwyższyła wagę ryzyka dla kredytów walutowych na potrzeby wyliczania wymogów kapitałowych  z 35% do 75% oraz ustaliła wiążące banki normy płynności.

Nie wszystkie banki udzielały kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich, a spośród banków, które miały kredyty w CHF w ofercie, nie wszystkie banki udzielały ich w istotnej skali. Wśród banków, które nie udzielały frankowych kredytów mieszkaniowych były zarówno podmioty z kapitałem zagranicznym, jak i krajowym, w tym banki spółdzielcze. Według danych na koniec 2014 r. ponad 90% wartości kredytów denominowanych w CHF jest skupionych w 10 bankach. Spośród 38 wszystkich banków komercyjnych jedynie w 12 bankach udział kredytów frankowych w sumie bilansowej przekracza 10%.

Poniżej przedstawiamy niektóre wypowiedzi pojawiające się wówczas w debacie publicznej.

źródło: Inne

źródło: Inne

źródło: Inne

źródło: Inne

źródło: Inne

źródło: Inne

źródło: Inne

źródło: Inne