Z minutek wynika, że członkowie Fed nie byli zgodni w ocenie kondycji rynku pracy i tego czy sytuacja na nim będzie się dalej poprawiała w obecnym tempie. Jednocześnie wskazano, że nie ma obecnie ryzyka wyraźnego wzrostu inflacji w USA.

„Członkowie Fed generalnie zgodzili się co do tego, że zanim po raz kolejny zmniejszona zostanie akomodacja monetarna, należy zebrać więcej danych, aby ocenić kondycję rynku pracy oraz poziom aktywności gospodarczej” – napisano w raporcie Fed.

„Dwóch członków wyraziło przekonanie, że należy poczekać na więcej dowodów na to, że inflacja rośnie do poziomu 2 proc.” – dodano.

Jednocześnie w minutkach Fed napisano, że niektórzy członkowie Fed byli zdania, że warunki w gospodarce USA niedługo będą uzasadniały podwyżkę stóp procentowych w USA.

Po zakończeniu lipcowego posiedzenia Fed zgodnie z oczekiwaniami pozostawił bez zmian stopy procentowe. Jednocześnie Fed w komunikacie ocenił, że zmniejszyły się krótkookresowe ryzyka dla gospodarki amerykańskiej oraz wskazał, że poprawia się sytuacja na rynku pracy w USA.

Fed w lipcowym komunikacie jednocześnie powtórzył stwierdzanie, użyte w poprzednim komunikacie, o tym, że amerykańscy bankierzy centralni wciąż uważnie obserwują inflację oraz rozwój sytuacji w światowej gospodarce.