"Od lipca ubiegłego roku niemal każdego miesiąca notowania wskaźnika poprawiają się i obecnie przekroczyły wartości swego ostatniego lokalnego szczytu z lutego 2011 roku. Do wzrostu wskaźnika przyczyniają się głównie szybko rosnące wynagrodzenia" - napisano w komentarzu.

"Ich wzrost w ostatnich miesiącach w ujęciu realnym przekroczył 5 proc. w skali roku. Dodatkowe dochody z programu „500+” zwiększają siłę nabywczą rodzin. W czerwcu i lipcu br. szybciej niż w poprzednich miesiącach rosło zatrudnienie (ok. 3 proc. w skali roku). Utrzymująca się od dwóch lat niewielka deflacja również przyczynia się do zwiększenia siły nabywczej polskich gospodarstw domowych. Wszystko to sprawia, że dobrostan rodzin poprawia się" - dodano. (PAP)