KNF chce nałożyć na GNB bufor wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzykoWarszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Getin Noble Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia przez KNF na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

"Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora. Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpi zgodnie z art. 39 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w formie decyzji administracyjnej KNF" - czytamy w komunikacie.

Do chwili publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał decyzji KNF w przedmiotowej sprawie. Bank poinformuje w odrębnym raporcie o zakończeniu postępowania administracyjnego po otrzymaniu takiej decyzji, podano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)