"Główne powody wzrostu, to korzystne dla kierowców ceny paliw i stabilny rozwój polskiej gospodarki (wzrost PKB o 3 proc. rdr). Wzrost popytu tylko na paliwa silnikowe wyniósł jeszcze więcej, bo 8 proc. Są to wyniki nieco gorsze niż dla I kwartału 2016 roku, ale wciąż pokazujące dobrą dynamikę rynku i tym samym niemal pewne jest, że cel wzrostowy dla całego roku zostanie osiągnięty" - napisano w komentarzu.

"Trzeba pamiętać, że oficjalne statystyki nie uwzględniają całości paliw lokowanych na rynku przez szarą i czarną strefę. Jeśli uda się ją ograniczyć poprzez egzekwowanie nowych zapisów +Pakietu paliwowego+ i nowelizacji +Prawa energetycznego+, to dynamika wzrostu może jeszcze przyspieszyć" - dodano.

Poniżej szacunki konsumpcji paliw ciekłych po 6 miesiącach 2016 r.:

I-VI w mln zmiana m sześc. rdr ogółem 13.462 7 proc. benzyny 2.704 11 proc. ON 7.719 9 proc. LPG 2.120 2 proc.

(PAP)