Pomimo recesji trwającej od początku 2015 roku, bezrobocie w Rosji nie rośnie. Mało tego, w ostatnich trzech miesiącach wskaźnik bezrobocia spadł do prawie najniższego poziomu w roku. Jednym z powodów takiego dość zaskakującego zjawiska może być fakt, że firmy starając się przeciwdziałać zwolnieniom pracowników, zatrudniają ich w niepełnym wymiarze godzin i wysyłają na zaległe urlopy oraz urlopy bezpłatne.

W poszukiwaniu wskazówek pomocnych w wytłumaczeniu tego nadzwyczajnego zjawiska – recesji bez bezrobocia – analitycy Capital Economics sięgają po informacje spoza oficjalnych danych statystycznych.

W ich ocenie, osoby zatrudnione nieformalnie w szarej strefie zostały przedstawione w statystykach jako te, które utraciły miejsca pracy, a wielu z nich nie zostało w ogóle ujętych w zestawieniach .

Jak twierdzi Capital Economics, oficjalne statystyki przygotowywane przez państwowe urzędy nie pokazują pełnego zakresu zatrudnienia w szarej strefie. Mimo to, liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, które w większości wydawane są pracownikom z byłych republik radzieckich, spadła o około 1 milion od roku 2014. Zgodnie z danymi Federalnej Służby Statystyki Państwowej w Rosji, liczba pracowników to niecałe 77 mln.

W rzeczywistości firmy będąc w trudniej sytuacji mogły szybko pozbyć się nadmiaru pracowników, ponieważ działania te nie był uwzględnianie w statystykach, a to dlatego, że duża ich część była zatrudniona nieformalnie.

William Jackson, analityk Capital Economics w Londynie twierdzi, że w obecnej sytuacji największy ciężar spowolnienia gospodarczego w Rosji ponoszą właśnie nieformalnie zatrudnieni obcokrajowcy. W ich przypadku utrata pracy lub skrócenie czasu pracy, a co za tym idzie obniżenie wynagrodzenia, nie są rejestrowane w oficjalnych danych z rynku pracy.

Jak ma wpłynąć ukrywanie bezrobocia na rosyjską gospodarkę? Ukrywanie w oficjalnych statystykach pogarszającej się sytuacji na rynku pracy może pomóc bankowi centralnemu w kolejnych obniżkach stóp procentowych – uważa Capital Economics.

Według ekonomistów, tuszowanie bezrobocia oznacza, że szybkie ożywienie gospodarcze w Rosji wynikające ze wzrostu płac oraz cen jest mało prawdopodobne. "Potwierdza to nasz pogląd, że inflacja spadnie w przyszłym roku, dzięki czemu stopy procentowe będą obniżone o więcej niż rynki obecnie oczekują." – powiedział Jackson.