"Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 22 sierpnia 2016 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii AD1 spółki Kruk S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda,
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 'KRU0619'." - czytamy w komunikacie.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)