"W związku z tym, że po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz podmioty z grupy GE Capital, tj. GE Investments Poland sp. z o.o., Selective American Financial Enterprises, LLC oraz DRB Holdings B.V. będą łącznie posiadały akcje Banku BPH uprawniające do ponad 90% ogólnej liczby głosów, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH oraz wystąpienie po rozliczeniu transakcji do podmiotów GE Capital, by działały w porozumieniu z Alior Bankiem w związku z przymusowym wykupem" - czytamy w komunikacie.

Na początku sierpnia Alior Bank poinformował, że spełniły się wszystkie warunki wezwania na akcje Banku BPH, tj. zapisami zostało objętych co najmniej 37 180 026 akcji Banku BPH, uprawniających do co najmniej ok. 48,49% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby akcji oznacza, iż wszystkie warunki wezwania zostały spełnione.

Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)