Agencja Bloomberg monitorowała zdobycze poszczególnych krajów w kategoriach: stosunek liczby medali do produktu krajowego brutto i liczba medali na mieszkańca. Oto wyniki tych porównań.

Najwięcej medali zdobyła ekipa Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy sportowcy wywieźli z Rio łącznie 121 medali w tym 46 złotych. Pod względem łącznej liczby medali na drugim miejscu uplasowały się Chiny (70 krążków), a na kolejnym - Wielka Brytania (67 medali).

Z tej trójki największą populację mają Chiny, gdzie żyje ponad 1,367 mld obywateli. USA, lider pod względem zdobytych medali, jest trzecim krajem pod względem populacji. W USA żyje 321,4 mln ludzi. Na drugim miejscu znalazły się prawie czterokrotnie liczniejsze Indie (1,251 mld ludzi), które zdobyły tylko dwa medale.

Po uwzględnieniu liczby mieszkańców oraz zdobytych medali i kruszcu z jakiego zostały wykonane wyniki olimpiady wyglądają zupełnie inaczej. W klasyfikacji "liczba medali na milion mieszkańców" na pierwszym miejscu znalazła się Grenada z jednym srebrnym medalem. Jednak populacja Grenady to tylko 0,1 mln mieszkańców. Kolejne były Bahamy i Nowa Zelandia. W tej klasyfikacji USA zajęły 43. miejsce, a Chiny dopiero 77.

Największe PKB uwzględniające parytet siły nabywczej mają Chiny (19390 mld USD). Na drugim miejscu znalazły USA z PKB w PPP na poziomie 17950 mld USD. A ile medali przypadło na 100 mld PKB? W przypadki Chin wskaźnik wyniósł 0,36, co w klasyfikacji – "medale do PKB" – dało Chinom odległą 73. pozycję. USA w tym zestawieniu wypadły nieco lepiej - na 61. miejscu – ze współczynnikiem na poziomie 0,67. Na pierwszym miejscu w tej klasyfikacji znalazła się Grenada (1 srebrny medal i PKB w PPP na poziomie 1,4 mld USD), przed Jamajką (6 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe medale przy PKB w PPP na poziomie 24,6 mld USD).

Polska na IO w Rio zdobyła łącznie 11 medali, co w standardowej klasyfikacji medalowej zapewniło nam 33. pozycję. Po uwzględnieniu populacji Polski dorobek medalowy zepchnął nas na 46. lokatę. W zestawieniu uwzględniającym PKB w PPP Polska zajęła 54. miejsce.

Krasyfikacja medalowa Rio2016