Po I kwartale 2016 r. nakłady spadły rok do roku o 8,6 proc. do 21,4 mld zł.

Z danych GUS wynika, że nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 14,7 proc., nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia obniżyły się o 3,3 proc., natomiast na środki transportu wzrosły o 3,7 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 63,7 proc. (przed rokiem 59,6 proc.). Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 50,2 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 23,9 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 37,6 proc. wobec spadku o 7,6 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,8 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 39,9 proc.).

Wzrosły natomiast nakłady m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 29,9 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 17,8 proc.), w przetwórstwie przemysłowym (o 7,6 proc. wobec wzrostu o 17,4 proc.), informacji i komunikacji (o 3,2 proc. wobec wzrostu o 6,6 proc.).

>>> Czytaj też: Zatrudnienie solidnie rośnie, a inwestycje stoją w miejscu. Co się dzieje w polskiej gospodarce?