"Lotos Kolej spełnia wyśrubowane normy bezpieczeństwa pod kątem przewozu towarów łatwopalnych i wybuchowych oraz dysponuje profesjonalną kadrą obsługującą bocznice kolejowe usytuowane na terenie jednostek wojskowych RP" – czytamy w komunikacie.

Wymogiem przetargowym do realizacji zlecenia Sił Zbrojnych RP było spełnienie przez przewoźnika ściśle określonych kryteriów dotyczących m.in. bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, podkreślono.

W 2015 roku Lotos Kolej przewiozła ponad 5 mln ton produktów niebezpiecznych na zlecenie grupy kapitałowej Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.