"Zachęcamy samorządowców, aby dbając o przedsiębiorców, o rozwój miast i naszych +małych ojczyzn+ aplikowali w konkursie, w którym będzie można złożyć aplikację między 12 a 29 września. Promocja regionu to działanie organizacyjne zmierzające do wsparcia firm – planami działania, przygotowaniem terenów inwestycyjnych, budowaniem baz informacyjnych – i umożliwiania im w ten sposób wyjścia na szersze rynki europejskie i światowe" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

Marszałek przypomniał, że jest to drugi taki konkurs organizowany w tym roku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP). W pierwszej edycji wsparcie finansowe otrzymało jedenaście projektów. Ich całkowita wartość wyniosła ponad 28 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania to 23,8 mln zł. Beneficjentami są m.in. gminy Uniejów i Maków, Piotrków Trybunalski, Zduńska Wola, Wieruszów i Tomaszów Mazowiecki. Dofinansowane zostaną też dwa projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Łodzi.

Według członka zarządu woj. łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej, która nadzoruje fundusze UE w Łódzkiem, drugi konkurs nie zakończy rozdziału środków przyznanych w ramach poddziałania Promocja Gospodarcza Regionu. "Na to poddziałanie mamy zapisane ponad 60 mln zł. Serdecznie zapraszamy do aplikowania nie tylko samorządowców, ale również uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, organizacje gospodarcze" - zaznaczyła.

Jednym z beneficjentów pierwszego konkursu jest gmina Maków i jej projekt stworzenia regionalnego centrum innowacji i rozwoju.

"Złożyliśmy wniosek na ponad 750 tys. zł, dostaliśmy 642 tys. dofinansowania, z czego wkład własny gminy to 113 tys. zł. Zamierzamy w ramach projektu stworzyć internetową bazę inwestycyjną naszej gminy i północnej części woj. łódzkiego. Chcemy promować się na Mixerze Regionalnym, inwestycyjnych targach krajowych, w ogólnopolskiej prasie biznesu" - podała zastępca wójta gminy Maków Maria Krawczyk.

W ramach projektu władze gminy chcą udostępniać mieszkańcom informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcać przedsiębiorców do tworzenia konsorcjów, umożliwić im zdobywanie nowych kontrahentów.

Województwo Łódzkie także skorzystało z szansy, jaką stworzył ogłoszony przez COP konkurs – przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na organizację m.in. Europejskiego Forum Gospodarczego, Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days oraz na udział w zagranicznych targach i misjach, podkreślających gospodarcze atuty regionu, stworzenie sytemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców, a także wypromowanie łódzkiego biznesu w Brukseli. (PAP)