GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -3,3 pkt w sierpniuWarszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w sierpniu br. na poziomie minus 3,3 pkt wobec minus 1,9 w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 16,6% przed miesiącem odpowiednio 14,0% i 15,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco bardziej negatywne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Niekorzystne diagnozy sytuacji finansowej utrzymują się od czerwca na zbliżonym poziomie. Po oczekiwanej od marca poprawie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, w sierpniu przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach mogą one nie zmienić się" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 25,7% (przed rokiem 23,3%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Po raz pierwszy od stycznia br., dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał też GUS.

Urząd zwrócił też uwagę, że od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (74,8% w sierpniu 2013 r., 78,5% rok później). W sierpniu br. jest ono oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ub. r. (79,6% w sierpniu br., 79,5% przed rokiem).

"W sierpniu 13,7% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 75,5% jako wystarczające, a 10,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13,0%, 76,0%, 11,0%)" - czytamy dalej.

(ISBnews)