"Połączenie spółki z Bookzz Holdings ma nastąpić w trybie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych zgodnie z art. 516(1) i nast. Kodeksu spółek handlowych, przy czym EMF ma być spółką przejmowaną, a Bookzz Holdings spółką przejmującą. Po zakończeniu procesu transgranicznego łączenia się EMF oraz Bookzz Holdings EMF jako spółka przejmowana przestanie istnieć, a Bookzz Holdings jako spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki EMF. W wyniku połączenia akcjonariusze EMF inni niż Bookzz Holdings staną się wspólnikami Bookzz Holdings" - czytamy w komunikacie.

Zamiarem EMF oraz Bookzz Holdings jest przeprowadzenie procesu połączenia spółek wyłącznie w przypadku oraz niezwłocznie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji spółki, jak również pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę porozumienia z jej wierzycielem(-ami) finansowym(-i) w kwestii połączenia (o ile osiągnięcie takiego porozumienia będzie wymagane), zapowiedziano także.

8 sierpnia akcjonariusze Empik Media & Fashion zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawiło znieść dematerializację wszystkich akcji, tj. 105 656 378 akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę. Walne zgromadzenie upoważniło też zarząd złożenia do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Pod koniec lipca Krockella s.r.o. ogłosiła przymusowy wykup 1 368 994 akcji EMF, stanowiących 1,3% kapitału zakładowego, po 4,35 zł za sztukę.

Po rozliczeniu w maju wezwania na akcje EMF - Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marek Ondrejka, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V. posiadały łącznie 103 237 438 akcji spółki uprawniających łącznie do 97,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Bookzz Holdings Limited jest jednym z podmiotów z środkowoeuropejskiej grupy inwestycyjnej Penta, założonej w 1994 roku, która działa głównie w sektorach: ochrony zdrowia, usług finansowych, produkcji, handlu detalicznego i nieruchomości.

Grupa Empik Media & Fashion jest dystrybutorem produktów z kategorii media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion jako spółka holdingowa.

(ISBnews)