ABC Data 


ABC Data ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E, podała spółka. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do 25 mln zł. Zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej 31 marca 2017 roku. „Jest to największe w tym roku przejęcie w krajowej branży IT i potwierdzenie silnej pozycji ABC Data jako lidera dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE. Spółka kontroluje już 23% rynku i zapowiada dalsze zwiększanie swojego udziału" – czytamy w komunikacie.

PZU, Pekao 

W czwartek szefowie PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju spotkają się z przedstawicielami UniCredit. Temat rozmów: warunki odkupu akcji Pekao sprzedanych Włochom w ubiegłym stuleciu. >>>>  

PCC Rokita 

PCC Rokita odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MCI Capital

MCI Capital odnotował 16,24 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 55,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MCI Capital rozważa ogłoszenie "mikro wezwania" na ok. 1 mln sztuk akcji o wartości ok. 10 mln zł, poinformowała członek zarządu Ewa Ogryczak. >>>> 

Synektik

Synektik odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Synektik planuje przedstawienie strategii rozwoju do 2020 r. pod koniec III kw. br, po zakończeniu I fazy badań klinicznych innowacyjnego kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET, poinformował prezes Cezary Kozanecki. >>>> 

Unified Factory 

Unified Factory zawarł z Noble Securities umowę na przeprowadzenie emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 10 mln zł i skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, podała spółka. >>>> 

MLP Group 

MLP Group odnotowało 26,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 29,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

DNB Bank Polska 

Zysk netto DNB Bank Polska wyniósł 33,67 mln zł w I półroczu, co oznacza wzrost o 19% w skali roku. Bank chce udzielać średniorocznie 1 mld zł nowego finansowania firmom i pogłębiać swoje specjalizacje sektorowe, przy jednoczesnej poprawie wskaźników efektywności, poinformował prezes Artur Tomaszewski. >>>> 

Echo Investment 

Echo Prime Assets - spółka zależna Echo Investment - zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży łącznie ok. 7,5% akcji Echo Polska Properties za łącznie ok. 38,59 mln euro na rzecz: Lisala z siedzibą w Warszawie oraz Leona Koka (LK), będącego osobą fizyczną, obywatelem Republiki Południowej Afryki oraz dyrektorem finansowym Redefine Properties Limited, podało Echo. >>>>  

PGS Software 

PGS Software przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek, 25 sierpnia, podała spółka. >>>>  

Empik Media & Fashion

Empik Media & Fashion zostanie przejęty przez jednego z akcjonariuszy - Bookzz Holdings Limited, poinformowała spółka. >>>> 

Torpol  

Oferta Torpolu, warta 304,3 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków", podała spółka. >>>>  

Oferta Torpolu, warta 34,36 mln zł brutto, jest w ocenie spółki najkorzystniejsza w postępowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych na modernizację linii kolejowej Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe, podała spółka po otwarciu ofert.>>>> 

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu województwa świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych województwa. Bank obsługuje tym samym budżety ośmiu miast wojewódzkich i siedmiu województw, co czyni go liderem w zakresie usług finansowych dla samorządów, podał PKO BP. >>>> 

ES-System 

ES-System liczy się z niewielkim spadkiem sprzedaży krajowej w III kw. br., natomiast liczba zapytań ofertowych pozwala optymistycznie patrzeć na sprzedaż eksportową, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>>