Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły o 13,6 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 0,1 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP)