Zysk operacyjny wyniósł 7,16 mln euro wobec 5 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 11,21 mln euro wobec 8,94 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,58 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 51,11 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 7,55 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 16,33 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 106,66 mln euro w porównaniu z 111,67 mln euro rok wcześniej. EBITDA wyniosła 22,81 mln euro wobec 21,56 mln euro zysku rok wcześniej.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)