Enea: Produkcja energii wzrosła o 3,8% r: r do 3,46 TWh w II kw. 2016 r.Warszawa, 26.08.2016 (ISBnews) - Całkowite wytwarzanie energii w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 3,8% r/r do 3 456 GWh w II kw. 2016 r., podała spółka.

Wytwarzanie konwencjonalne wzrosło w tym okresie o 7,3% r/r i wyniosło 3 331 GWh. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) spadło o 44,9% do 125 GWh, podano w raporcie.

Dystrybucja energii wzrosła o 6% r/r do 4 605 GWh w II kw. 2016 r. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom końcowym wzrosła o 6,7% r/r do 4 103 GWh.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)