Znormalizowany zysk netto wyniósł 37,8 mln USD w I półr. br. wobec 47,29 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 42,91 mln USD wobec 54,55 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 43,89 mln USD wobec 55,06 mln USD zysku rok wcześniej. 

Znormalizowany zysk EBITDA w I poł. 2016 r. wyniósł 49,58 mln USD wobec 57,87 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,37 mln USD w I poł. 2016 r. wobec 73,9 mln USD rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.

(ISBnews)