"Przymusowe przetrzymywanie Umierowa w szpitalu psychiatrycznym stanowi poważne naruszenie jego praw. To haniebna próba wykorzystania psychiatrii w celu uciszenia go i zniszczenia reputacji, co było popularną praktyką stosowaną wobec dysydentów w ZSRR" - napisała w oświadczeniu przedstawicielka HRW na Ukrainie Tanya Cooper.

"Władze powinny także wycofać się ze sfabrykowanych wobec niego zarzutów o separatyzm" - dodała Cooper, podkreślając, że Umierow nie powinien być karany za swoje wypowiedzi na temat aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję i przyszłości półwyspu.

W maju rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymała 59-letniego Umierowa w mieście Bakczysaraj i oskarżyła go o separatyzm, zakazując opuszczania Krymu w czasie śledztwa. Jeden z jego obrońców Mark Fejgin powiedział HRW, że 18 sierpnia agenci FSB siłą zabrali Umierowa ze szpitala w Symferopolu, gdzie leczył się na nadciśnienie i przewieźli do szpitala psychiatrycznego w tym samym mieście.

Komisja spraw zagranicznych parlamentu Ukrainy zwróciła się w piątek do krajów demokratycznych i organizacji międzynarodowych z apelem o pilne zażądanie od rosyjskich władz zwolnienia Umierowa.

Według szefowej rosyjskiej prokuratury na Krymie Natalii Pokłonskiej tatarski działacz jest podejrzewany o to, że "dopuścił się publicznych wezwań i działań, których celem była zmiana integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej".

Umierow był do 2014 roku szefem administracji rejonu bakczysarajskiego. Po aneksji Krymu przez Rosję podał się do dymisji, by nie współpracować z nowymi władzami. Sprawował też funkcję wiceszefa Medżlisu i wiceprzewodniczącego parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu.

Działalność Medżlisu, czyli organu tatarskiego samorządu, została zakazana w kwietniu przez Sąd Najwyższy Krymu. Tę decyzję potępił w maju Parlament Europejski. W rezolucji eurodeputowani ocenili, że likwidacja Medżlisu stanowi dowód "systematycznego i celowego prześladowania Tatarów krymskich", co ma być karą za ich lojalność wobec państwa ukraińskiego i sprzeciw wobec zaanektowania Krymu przez Rosję przed dwoma laty. (PAP)