Inwestycja, przygotowywana od 2006 r., jest - zdaniem m.in. mieszkańców gminy Morawica – niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z trasy oraz dla usprawnienia ruchu pojazdów przejeżdżających przez miejscowość. Wg danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w 2015 r. średnio na dobę przejeżdżało tędy ok. 19,5 tys. pojazdów, w tym ok. 4 tys. ciężarówek.

Przedsięwzięcie, zakładające przebudowę 8,2 km trasy od Kielc do Woli Morawickiej, wraz z budową obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej, znalazło się w Programie Budowy Dróg Krajowych do 2023 r. Według samorządowców konieczny jest lobbing u władz państwa, aby zapewnić pieniądze na jego realizację.

Zdaniem wójta Morawicy Mariana Burasa, inwestycji nie można już dłużej "odwlekać w czasie". „Sytuacja jest dramatyczna pod wieloma względami. Ludzie stoją codziennie w wielkich korkach, żeby dojechać do Kielc. Morawica jest węzłem, gdzie rozchodzą się drogi, np. w kierunku Pińczowa. +Sznury+ samochodów jada każdego dnia. W godzinach szczytu jest wielki problem, żeby przejechać” – opisywał w rozmowie z dziennikarzami.

„Jeżdżąc po kraju, nie spotkałem się z taką sytuacją, by na takiej drodze, w zabudowanych miejscowościach, nie było świateł. Ludzie się do tego przyzwyczaili - wszyscy włączają się do ruchu (z bocznych dróg - PAP), na zasadach grzecznościowych” – dodał Buras. Wskazał, że w niektórych miejscowościach przy drodze nie ma też chodników, ze względu na plany przebudowy trasy.

Wg lokalnego samorządu realizacja inwestycji nie tylko zwiększy bezpieczeństwo i zlikwiduje stałe utrudnienia w ruchu, ale będzie szansą dla rozwoju gospodarczego okolicy - w gminie znajdują się tereny specjalnej strefy ekonomicznej. Zwiększy też ruch turystyczny na południe woj. świętokrzyskiego do regionalnych uzdrowisk - droga jest jedną z głównych tras dojazdowych m. in. do Buska-Zdroju.

Wójt przypomniał, że protestów do głównego, zaplanowanego przebiegu trasy, nie zgłaszają mieszkańcy ani radni, a tereny pod budowę zostały już wykupione.

Obecny na spotkaniu p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz podkreślił, że jest „gorącym zwolennikiem” inwestycji drogowej wokół Morawicy.

Przypomniał, że z przejętego przez poprzedni rząd programu budowy dróg, nowy rząd nie skreślił żadnej inwestycji. Szacunkowy koszt przedsięwzięć to 200 mld zł, a zabezpieczenie finansowe tego programu, to 107 mld zł. „Każda z tych dróg jest potrzebna dla kraju. Koncentrujemy się na tym, żeby znaleźć sposób, by sfinansować te zadania. Nie mamy dużego wpływu na kolejność zadań, bo poprzednicy zakontraktowali połowę programu, w systemie +zaprojektuj i zbuduj+. Za chwilę zaczną się roboty (…) Praktycznie z tych 107 mld zł, w naszej dyspozycji jest ok. 30 mld zł” - argumentował.

Jak dodał Bojarowicz, GDDKiA czeka na decyzje rządowe co do tego, jakimi środkami instytucja będzie dysponowała i w jakiej kolejności będzie realizowała zadania programu.

Szef kieleckiego oddziału GDDKiA Krzysztof Strzelczyk podkreślił, że instytucja jest przygotowana do kontynuowania prac przygotowawczych na DK 73 i realizowania przyszłej budowy.

Przypomniał, że prace dokumentacyjne dotyczące tego odcinka rozpoczęto 10 lat temu. „Ze względu na to, że zaszły zmiany dotyczące m. in. sposobu zagospodarowania terenu, pojawiły się obszary Natura 2000, zmieniło się prawo, trzeba uzyskać nową decyzję środowiskową dla zadania oraz zaktualizować dokumentację budowlaną – pozwolenie na budowę dla pierwszego odcinka i uzyskać pozwolenie dla drugiego odcinka. Jesteśmy na etapie postępowania związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla pierwszego odcinka, będziemy gotowi do wszczęcia postępowania na uzyskanie tej decyzji dla drugiego odcinka” – opisywał.

Dodał, że w końcu roku oddział będzie gotowy do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Szacunkowe koszty inwestycji to ok. 200 mln zł.

Morawiccy samorządowcy przygotowali stanowisko z apelem do najwyższych władz państwowych o „wsparcie inicjatywy niezwłocznego rozpoczęcia przebudowy” DK 73. Dokument ma być przekazany premier Beacie Szydło, wicepremierowi i ministrowi rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu, świętokrzyskim parlamentarzystom, wojewodzie i samorządowi województwa.

Uczestnicząca w konferencji wojewoda Agata Wojtyszek podkreśliła, że w sprawie możliwości finansowania inwestycji drogowych w regionie spotkała się wcześniej m.in. z wiceministrem infrastruktury i budownictwa Jerzym Szmitem. „Musimy zrobić wszystko, żebyśmy dali radę przekonać nasze władze do tego, by zechciały szukać tych środków” - dodała.

Droga krajowa nr 73 łączy Kielce z Tarnowem i wschodnią częścią województwa małopolskiego oraz Jasłem na Podkarpaciu. Jest jedną z najważniejszych tras w regionie. Wg danych z przeprowadzanych przez GDDKiA pomiarów natężenia ruchu, morawicki odcinek trasy jest najbardziej zatłoczonym na niej miejscem. W 2005 r., przez miejscowość przejeżdżało w ciągu doby średnio 14,4 tys. pojazdów, w 2010 – niemal 18 tys. a w 2015 - 19,5 tys. Na całym odcinku pomiędzy Kielcami a Morawicą jeździ ponad 16 tys. pojazdów na dobę.

W woj. świętokrzyskim Program Budowy Dróg Krajowych, poza inwestycją na drodze nr 73, zakłada także budowę obwodnic: Opatowa (S74 i DK 9), Wąchocka (DK 42) i tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Planowana jest też rozbudowa do parametrów trasy ekspresowej świętokrzyskiego odcinka DK 74 z Kielc, w kierunku województw łódzkiego i podkarpackiego. (PAP)