Zysk operacyjny wyniósł 42,8 mln zł wobec 40,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 374,79 mln zł w 2016 r. wobec 374,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 6,32 mln zł wobec 4,96 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)