Zysk operacyjny wyniósł 42,61 mln zł wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,82 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 45,92 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 43,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 116,35 mln zł w porównaniu z 79,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 6,49 mln zł wobec 66,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)