Zysk operacyjny wyniósł 10,21 mln euro wobec 19,17 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,29 mln euro wobec 5,91 mln euro rok wcześniej.

"Wskaźnik EBITDA wzrósł z 5,9 mln euro do 6,3 mln euro, a EBIT z -19,2 mln euro do 10,2 mln euro. Pozytywny wpływ miały tu głównie wyższe wartości z tytułu wyceny projektów deweloperskich w wys. 7,9 mln euro. W związku z nieodnoszącymi się do przepływów pieniężnych dodatnimi różnicami kursowymi wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures również wzrósł z -3,4 mln euro do 3,9 mln euro. Wyraźnie obniżyły się koszty odsetek z -11,8 mln euro do -6,4 mln euro. Jest to efektem spłaty części zobowiązań kredytowych oraz operacji refinansowania na korzystniejszych warunkach. Podsumowując, w porównaniu z poprzednim rokiem wynik finansowy netto okresu jest znacznie lepszy i wynosi 12,3 mln euro (I półrocze 2015: -24,9 mln euro)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,96 mln euro w I poł. 2016 r. wobec 27,95 mln euro rok wcześniej.

"W drugim półroczu 2016 oczekiwane jest utrzymanie pozytywnych trendów w rozwoju firmy. Celem jest dalsza realizacja bieżących projektów deweloperskich w Polsce i w Rosji oraz być może zainicjowanie kolejnych transakcji, oprócz tej zapowiedzianej. Jednocześnie Warimpex pracuje nad stałą poprawą wyników sprzedażowych hoteli, warunków finansowania oraz nad spłatą lub refinansowaniem drogich linii kredytowych. W odniesieniu do przyszłości firma skupia się na dywersyfikacji portfolio, zarówno pod względem rynków jak i aktywów" – czytamy dalej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro.

(ISBnews)