"Wszystkie działania przeprowadzamy po to, by poprawić płynność - wyjście na rynki zagraniczne, gdzie terminy płatności są krótsze, poszukiwanie wieloletnich, stabilnych kontraktów, co zmniejsza nam koszty finansowe i poprawia płynność" - powiedział Sutkowski w rozmowie z ISBnews.

W perspektywie kilku lat celem jest wypłacanie dywidendy.

"To wszystko idzie w kierunku polepszenia sytuacji spółki, ale również i akcjonariuszy, co moim zdaniem w kilkuletniej perspektywie powinno doprowadzić do tego, by spółka zaczęła wypłacać dywidendę" - powiedział prezes.

Aktualnie Bumech rozpoczął w konsorcjum z Grottech realizację umowy z Uniprom Metali na wydobycie boksytu w miejscowości Niksić w Czarnogórze. Obecnie trwają prace przygotowawcze, a w drugim tygodniu września rozpocznie pracę pierwszy przodek wydobywczy. Wpływ nowego projektu na przychody będzie widoczny już w IV kwartale.

Spółka rozpoczyna tym projektem realizację celu zwiększenia udziału eksportu w przychodach. Do tej pory prawie całość przychodów realizowane było na rynku krajowym. W ekspansji zagranicznej Bumech bierze pod uwagę zarówno rynki europejskie, jak i pozaeuropejskie, przede wszystkim takie, które nie są interesujące na największych firm w branży. Dzięki projektowi już realizowanemu w Czarnogórze niewykluczone jest rozwinięcie dalszej działalności na Bałkanach.

"Rozpoznajemy dwa inne projekty, w Europie i poza Europą. Dostajemy też ciekawe propozycje z rynku bałkańskiego. Chcemy jednak najpierw wejść na odpowiedni, jak najwyższy poziom wydajności wydobycia boksytu w Czarnogórze i dopiero ewentualnie wtedy będziemy mogli w przyszłym roku zaangażować się w kolejne duże projekty" - powiedział Sutkowski.

Jednocześnie spółka cały czas realizuje mniejsze zlecenia, także te pozyskane dzięki obecności na Bałkanach.

Oprócz zwiększania udziału eksportu Bumech planuje intensyfikację działań w segmencie usług górniczych. Spółka chce także zwiększać liczbę kontraktów wieloletnich.

Na rynku światowym Bumech także dostrzega symptomy, m.in. wzrost cen węgla, które dają nadzieję na poprawę sytuacji w kolejnych okresach.

"Spółki węglowe cały czas się restrukturyzują i zauważamy konieczność zwiększenia ilości robót przygotowawczych w przyszłym roku. Mamy sygnały od największych polskich kontrahentów o zwiększeniu nakładów na przygotowanie ścian do wydobycia w przyszłym roku. Dlatego z nadzieją patrzymy w przyszłość i liczymy na to, że ustabilizują się terminy płatności" - powiedział prezes.

Jego zdaniem, podejmowane przez polski rząd działania w kierunku restrukturyzacji sektora węgla kamiennego to krok w dobrą stronę, jednak będą one wymagać dużej konsekwencji.

Zarząd został przez akcjonariuszy zobowiązany do przygotowania średnioterminowej strategii dla spółki. Obecnie trwa przygotowanie dokumentu i do końca września powinien on być przedstawiony radzie nadzorczej.

"Strategię już realizujemy, więc to będzie raczej sformalizowanie pewnych działań. Do końca września przedstawimy kierunki strategiczne radzie nadzorczej, a publikacja nastąpi jesienią" - zapowiedział Sutkowski.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)