"Zarząd giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6 000 obligacji na okaziciela serii X1 spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLVNDEX00047" - czytamy w komunikacie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)