"Na 1 biuro w wysokości po 3 tys. zł (wyższa kara jest związana z tym, że biuro było już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenie), 900 zł na 8 biur i 500 zł na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych" - czytamy w komunikacie.

Naruszenia polegają na: nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo  niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia, zaznaczono w informacji.

"W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar" - czytamy dalej.