O szczegółach rozmawiali we wtorek w Białymstoku marszałek województwa Jerzy Leszczyński oraz przewodniczący Lwowskiej Dumy Obwodowej Aleksander Hanuszczyn.

W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele euroregionów: Karpaty, Niemen i Puszcza Białowieska, które mają współuczestniczyć w tej współpracy. Obwód lwowski graniczy z województwami podkarpackim i lubelskim.

Marszałek Leszczyński powiedział, że spotkanie z przewodniczącym Lwowskiej Dumy Obwodowej jest historyczne, bo na takim szczeblu ma miejsce po raz pierwszy. "Rozmawialiśmy o szerokiej współpracy" - powiedział marszałek. Dodał, że jest wiele obszarów, gdzie współpraca może mieć miejsce. Wymienił ochronę zdrowia, kulturę, ochronę środowiska, gospodarkę. Dodał, że wkrótce będzie przygotowana i sfinalizowana umowa o współpracy.

Aleksander Hanuszczyn powiedział, że "dziś Ukraina i Polska są po jednej stronie". "Dzisiaj Ukraina ciągle otrzymuje i odczuwa wsparcie Polski ze względu na tę sytuację, którą mamy w czasie wojny z Rosją. Ale dzisiaj rozmawialiśmy o współpracy transgranicznej" - mówił Hanuszczyn.

Dodał, że rozmawiał z marszałkiem także o współpracy gospodarczej, choć ma świadomość, że będzie to trudniejsze, bo obwód lwowski nie graniczy z województwem podlaskim. Ocenił, że ukraińskie propozycje zostały w Podlaskiem bardzo dobrze odebrane. Dodał, że oczekuje wizyty marszałka Leszczyńskiego w październiku.

O konkretnych planach współpracy mówił szef stowarzyszenia Euroregion Niemen Cezary Cieślukowski. Strony planują wspólne projekty dotyczący inwestycji w ochronę zdrowia m.in. w takich dyscyplinach jak: opieka nad noworodkiem i dzieckiem, rehabilitacja psychiatryczna, urologia, ratownictwo medyczne. Projekty będą tworzyć szpitale w podlaskiem i w obwodzie lwowskim. Wnioski mają trafić do programu transgranicznego Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020, który rusza w październiku. Cała pula środków w tym programie to 160 mln euro.

Strony będą też chciały pozyskać wspólnie pieniądze na renowacje zabytków, obiektów religijnych, na centra integracji społecznej, walkę z wykluczeniami społecznymi, spółdzielnie socjalne, przemysł rolno-spożywczy - ale także na rozwój infrastruktury turystycznej w tzw. transgranicznych obiektach turystycznych takich jak: Bieszczady, Roztocze, Puszcza Białowieska i Kanał Augustowski.

Cieślukowski zaznaczył, że ekonomia społeczna, to temat na Ukrainie nowy i strona ukraińska może korzystać także z podlaskich doświadczeń w tym zakresie.

"Chodzi o to, żeby przygotować wspólnie jeden duży projekt transgraniczny, który finansowałby zarówno działania infrastrukturalne jak i miękkie, a który stworzyłby lepsze warunki dla ruchu turystycznego" - powiedział Cieślukowski. Przypomniał, że ostatnio władze Białorusi zapowiedziały ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim.