Skarbiec przebudowuje ofertę, oczekuje poprawy wyników r: r w r. obrot. 2016: 2017Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Skarbiec TFI liczy, że wyniki pierwszy kwartał nowego roku obrotowego oraz cały rok 2016/2017 przyniosą poprawę w porównaniu z rokiem obrot. 2015/2016 dzięki koncentracji na sprzedaży wysokomarżowych funduszy absolute return i dobremu otoczeniu makro. We wrześniu Skarbiec ruszy z nową ofertą funduszy white label do klientów mBanku, a obecnie przebudowuje część funduszy akcyjnych, poinformował prezes Skarbiec Holding Marek Rybiec.

"Drugi kwartał roku kalendarzowego był lepszy niż pierwszy i zakładamy, że w trzecim kwartale - jeśli rynek by się nie posypał - to jesteśmy w stanie poprawić wyniki" - powiedział Rybiec podczas spotkania z dziennikarzami.

Zakładamy, że uda nam się wrócić do trendu wzrostu aktywów, co spowoduje wzrost opłaty za zarządzanie plus wzrost bazy do success fee. Wydaje się, że słaby okres mamy już za sobą. Teraz liczymy na wzrosty, dodał.

Prezes poinformował, że po dość słabym roku obrotowym 2015/2016 zakończonym 30 czerwca br. Skarbiec liczy na poprawę wyników w kolejnym roku.

"Szanse na poprawę wyników rok do roku są spore. Mieliśmy 4 cele biznesowe na poprzedni rok obrotowy, ale zrealizowaliśmy tylko dwa - nie udało się zwiększyć aktywów detalicznych oraz poprawić zysku netto i przychodów, więc był on poniżej naszych oczekiwań" - powiedział Rybiec.

Na wyniki finansowe wypracowane przez Skarbca wpłynęła wymagająca sytuacja zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, a także podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z niepewną sytuacją geopolityczną (m.in. Brexit).

Poziom przychodów wysokości 75,4 mln zł był pochodną wysokości opłat stałych za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, które w roku obrotowym 2015/2016 wyniosły 67,1 mln zł. Przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 1,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 15,5 mln zł, a zysk netto 13 mln zł.

Prezes poinformował, iż ubiegły rok pokazał, że spółka nie była w stanie obronić się przed odpływami aktywów detalicznych, pomimo bardzo dobrej sprzedaży funduszy alternatywnych oraz absolute return.

W IV kw. r. obrot. 2015/2016 roku napływy do funduszy absolute return i alternatywnych z oferty Skarbiec TFI wyniosły prawie 30 mln zł. W całym roku obrotowym 2015/2016 napływy do tych funduszy sięgnęły 228,5 mln zł.

Jednocześnie w IV kw. roku obrot. Skarbiec zanotował odpływ z funduszy detalicznych wysokości 90 mln zł, zaś w całym roku 2015/2016 odpływ sięgnął ponad 410 mln zł.

"Pierwszy kwartał [roku kalendarzowego ] w funduszach akcyjnych był trudny, bo jesteśmy mocno sfokusowani na zagranicę. W drugim zagranica była dużo silniejsza niż Polska i wróciliśmy do dobrych wyników"- powiedział Rybiec.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 15,6 mld zł na koniec czerwca.

Aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec czerwca b.r. wyniosły 1,3 mld zł, natomiast aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI 1,6 mld zł.

Celem Skarbca jest powrót do aktywów detalicznych na poziomie 3,5 mld zł rocznie wobec niecałych 3 mld zł w zakończonym roku obrotowym 2015/2016.

Od przyszłego miesiąca do składu zespołu zarządzających dołączą Tomasz Stadnik i Łukasz Stalmasiak. Wzmocnienie zespołu związane jest m.in. ze zmianami oferty produktowej Skarbca.

"Widzimy duże zainteresowanie funduszami absolute return i alternatywnymi i zamierzamy koncentrować się na pozyskiwaniu aktywów właśnie do tych grup funduszy. Chcemy też zoptymalizować naszą ofertę - ona jest za szeroka, szczególnie w zakresie funduszy akcyjnych. Będziemy składali w KNF wnioski o łączenie funduszy i w ciągu 6 miesięcy powinniśmy mieć o 3-4 fundusze akcyjne mniej" - powiedział prezes.

We wrześniu Skarbiec ruszy także z nową ofertą funduszy dla klientów mBanku na mocy umowy o współpracę zawartej w lipcu tego roku. Fundusze typu white label będą oferowane zarówno klientom detalicznym, private banking oraz instytucjonalnymmBanku. W II kw. br. Skarbiec wprowadził do oferty kolejne 4 fundusze z partnerem JP Morgan Asset Management i ich liczba sięga obecnie 8.

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. Skarbiec TFI zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 17 funduszami dedykowanymi.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, zarząd zamierza rekomendować wypłatę w formie dywidendy do 100% zysku wypracowanego przez spółkę Skarbiec Holding. W 2015 roku zysku na dywidendę przeznaczono 21,3 mln zł.

Skarbiec TFI S.A., którego akcjonariuszem jest Skarbiec Holding powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)