Best może wyemitować obligacje na 100 mln zł w br., poprawić wyniki w II półr.Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Best liczy, że w drugiej połowie roku uruchomi kolejny program emisji obligacji - tym razem na kwotę do 200 mln zł i w ramach tego programu wyemituje obligacje o wartości minimum 50 mln zł, poinformował wiceprezes Marek Kucner. Spółka oczekuje, że wyniki za II półrocze nie będą gorsze od uzyskanych w pierwszych 6 miesiącach tego roku i jest szansa na ich poprawę.

"Udało nam się zrealizować dwuletni program na 300 mln zł, który już się zakończył. Ostanie dwie emisje zrealizowane w tym roku napawają nas optymizmem, bo zainteresowanie było bardzo duże. Obecnie procedujemy w KNF prospekt na kolejny program na 200 mln zł. Zakładamy, że w ciągu roku powinniśmy go zrealizować" - powiedział Kucner podczas konferencji prasowej.

Dodał, że pierwsza transza obligacji w ramach publicznej emisji pojawiłaby się na rynku w tym roku.

"To byłoby minimum 50 mln zł, ale nie wykluczamy, że to może być 100 mln zł. To będzie zależało od liczby i rodzajów portfeli wystawionych do sprzedaży. Spodziewamy się lekkiego wysypu portfeli wierzytelności jesienią" - podkreślił wiceprezes.

Prezes Krzysztof Borusowski podkreślił, że spółka zakończyła z sukcesem poprzedni program obligacji na kwotę do 300 mln zł i ma jeszcze przestrzeń do zadłużania się w związku z realizacją inwestycji w zakup portfeli.

"W marcu podwyższyliśmy kapitał poprzez emisję akcji z prawem poboru na 36,5 mln zł, skierowaną do głównych akcjonariuszy spółki. Pomimo to, nasz wskaźnik zadłużenia do kapitałów jest nadal niski i wynosi 1,0, a dopuszczalne maksimum dla nas to poziom 2,5. Mamy więc sporo miejsca na kolejne emisje" - powiedział prezes.

W I półroczu przychody Bestu wzrosły o 46% r/r do 116,4 mln zł, zaś EBITDA gotówkowa zwiększyła się o 82% r/r do 78,2 mln zł.

Spłaty wierzytelności funduszy zarządzanych przez Best wyniosły 111,7 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w skali roku. Poprawa spłacalności to w dużej mierze efekt zmiany polityki odzyskiwania należności na polubowną oraz inwestycji w systemy operacyjne (część projektu Sigma).

"Ostatnie półrocze to okres dynamicznego wzrostu, zmieniliśmy strategię windykacji, zwiększyliśmy przychody prawie o połowę, a EBITDA o 82%. To tworzy dobre perspektywy na kolejne okresy" - uważa Borusowski.

" Oczekiwania są takie, żeby II półrocze było bez zmian, ale zrobimy wszystko, by zrobić pozytywną niespodziankę" - dodał prezes, zapytany o perspektywy wyników drugiej połowu roku.

Grupa Best zainwestowała w portfele wierzytelności 84,4 mln zł, o 30% więcej w skali roku, nabywając portfele o wartości nominalnej 520 mln zł.

"Na ten rok zakładaliśmy 200-250 mln zł inwestycji i ten cel jest jak najbardziej do zrealizowania. Tradycyjnie II półrocze jest lepsze, bo sprzedający czyszczą swoje bilanse. W 2017 roku na pewno będziemy chcieli pobić wynik tego, co zainwestowaliśmy w 2016 r. Operacyjnie jesteśmy na to przygotowani"- powiedział Kucner.

W tym miesiącu Best utworzył odpis aktualizujący w związku z inwestycją w Kredyt Inkaso wysokości 18,5 mln zł. Wpływ tego odpisu na wynik grupy w I półroczu wyniósł 27 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

"My nie jesteśmy funduszem, który wycenia po bieżącej wycenie rynkowej. Na bieżącą wycenę wpływ ma bardzo wiele czynników. Jesteśmy inwestorem długoterminowym i strategicznym i bierzemy pod uwagę fundamenty Kredyt Inkaso. To był test na utratę wartości. Wybraliśmy powszechnie stosowaną metodologię i na tej podstawie oszacowaliśmy, ile jest wartości w tej spółce." - powiedział Borusowski.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)