Policja mogłaby korzystać z takich uprawnień w sytuacjach kryzysowych, takich jak w 2015 roku, kiedy do Danii napływały tysiące migrantów.

W reakcji na kryzys uchodźczy Dania wprowadziła już restrykcyjną politykę, mającą zniechęcać uchodźców do ubiegania się o azyl w tym kraju. Reforma prawa azylowego przewiduje m.in. kontrole na granicach oraz konfiskowanie uchodźcom wartościowych przedmiotów na poczet kosztów związanych z ich pobytem.

"Opanowujemy napływ uchodźców, ale nie możemy ustawać w wysiłkach. Presja na Europę i na Danię może znów wzrosnąć" - podkreślił w oświadczeniu resort imigracji, integracji i budownictwa mieszkaniowego, informując o zamierzeniach rządu dotyczących nowych uprawnień dla policji.

Zwrócono uwagę, że podobne rozwiązanie sąsiednia Norwegia wprowadziła w czerwcu br.